Dịch Vụ

Dịch Vụ SGlive

SGLIVE là một đội ngũ cùng nhau phối hợp làm việc từ các đội nhóm chuyên gia khác nhau như bộ phận kỹ thuật livestream, bộ quay phim, bộ phận thiết kế, tổ đạo diễn, nhóm biên tập xây dựng kịch bản, đề xuất ý tưởng cho các dự án. SGLIVE luôn sáng tạo các giải pháp để triển khai sản xuất một cách chuyên nghiệp nhất.

Dịch Vụ Livestream Sự Kiện

Dịch Vụ Livestream Talk Show

Dịch Vụ Livestream Bán Hàng

Dịch Vụ Livestream Dạy Học

Dịch Vụ Livestream Review

Dịch Vụ Livestream Tương Tác

Dịch Vụ Livestream Game Show

Dịch Vụ Cho Thuê Studio Livestream