Video chuyên nghiệp, hiện đạiVideo chuyên nghiệp, hiện đại
dự án livestream đào tạo thường niên trong thời dịch covid 19 của nhãn hàng Prudential do SGlive thực hiện.